< 2024.06 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MUT DiplomadíjDiplomadíjasok 2020

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2020-as Diplomadíj Pályázatának díjátadója idén is a 2021-es Juniorkonferenciával egybekötve került megrendezésre. A korábbi évektől eltérően, a járványügyi helyzet miatt az idei konferencia és díjátadó ünnepség online került megrendezésre.

A Magyar Urbanisztikai Társaság Juniorkonferencia és Diplomadíj-átadó teljes egészében megtekinthető a Magyar Urbanisztikai Társaság YouTube-csatornáján: 

 

A Konferencia elején Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Bemutatta a rendezvény három, az urbanisztika tudományterületén jelenleg is aktív előadóját: Körmendy Imrét a Magyar Urbanisztikai Társaság örökös, tiszteletbeli elnökét; Wolf Pétert, Pest Megye Önkormányzatának elnöki tanácsadóját; valamint Brenner János c. egyetemi tanár, okl. építészmérnök, várostervező, építésügyi asszesszort. Kiemelte az urbanisztika interdiszciplináris jellegét, melyet bizonyít, hogy idén is 5-10 különböző felsőoktatási intézményből érkeztek pályázatok. Salamin Géza elnök úr köszöntőjében kitért a fiatal generáció urbanisztikában való rendkívül fontos szerepére, az egymást közötti, valamint az idősebb generációval való folyamatos tudásmegosztásra, kommunikációra, eszmecserére, melyre a MUT Juniorkonferencia és Diplomadíj-átadó még online térben is nagyszerű terepet biztosít.

Körmendy Imre előadásában kifejtette, hogy a Diplomadíjak átadása nem csak a díjazottak számára örömteli, hanem a bírálók számára is, akik évről évre lelkesen vállalják a beérkezett pályaművek bírálatát. A bírálat bővebb rálátást nyújt az értékelőszakemberek számára az egyes műhelyek kutatói tevékenységére, a hallgatók érdeklődési körére, a szakma jelenére és jövőjére. A bírálatok megszületése utáni zsűrizés, melyen összegyűlnek a bírálók, ugyancsak tartalmas szakmai eszmecseréknek biztosít helyet. Körmendy Imre ugyancsak kiemelte az urbanisztika interdiszciplináris mivoltát, és bátorította a jelen levő hallgatókat, hogy őrizzék meg kíváncsiságukat, tanuljanak a tapasztaltabbszakemberektől, figyeljenek kérdéseikre, hallgasság meg meglátásaikat, véleményüket.

Wolf Péter előadásában bemutatta az urbanisztika különböző határterületeinek térhódítását, és felhívta a figyelmet arra, milyen nehéz az egyre bővülő, szinte átláthatatlan mennyiségű publikációban megtalálni a lényeget, az igazán fontosat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a város maga valójában a kísérletek helyszíne lehet, de ehhez az ideális keretrendszer megteremtése elengedhetetlen. esetén. Végezetül a szakdolgozatokból vett szemelvényekkel szemléltette az urbanisztika tudományterületének új szakterületekkel való bővülését, jelenlegi és jövőbeni kihívásait, melyben kiemelt szerepük van az új technológiáknak, a smart city elképzeléseknek, az Ipar 4.0-nak.

Brenner János előadásában ugyancsak a szakma folyamatos átalakulásáról, beszélt. Szót ejtett a városfejlődési, térszerkezeti elképzelésekről Le Corbusier-től egészen a napjainkig is népszerű és elterjedt kompakt városhoz köthető megoldásokig. Kitért a városok energiahatékonysági kérdéskörére, melynek korábban még nem volt olyan nagy szerepe az urbanisztikában, mint ma. Wolf Péterhez hasonlóan fejtegette a modern várostervezés, az új elképzelések hajtóerőit, az új városi szövet lehetséges formáit.

Az előadások után kerülhetett a sor a Diplomadíjak átadására. A Magyar Urbanisztikai Társaság idén összesen 11 díjat, különdíjat, valamint dicséretet osztott ki a pályázók között.

Városfejlesztés és városkutatás kategória

Városfejlesztés és városkutatás kategóriában Diplomadíjat kapott Demjén Norbert, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságfölrajzi Tanszékének hallgatója „A rövidtávú, turisztikai célú lakásmegosztás hatása a városfejlődésre” c. mesterszakos diplomamunkájáért. A pályamunka kiváló, igényes, jól érvelő és elemző dolgozat, ami nagyon hasznos inputot szolgáltat a hazai szakpolitikai diskurzus számára a rövid távú szálláskiadás problémáiról és megoldási irányairól. A diplomamunka legnagyobb erénye az empíriában, annak prezentálásában és a nemzetközi adatgyűjtésben rejlik. A Szerző, mindamellett, hogy tudományos igényességgel közelíti meg a téma feldolgozását, olvasmányosan tálalja a dolgozatot, amely így laikusok számára is érdekes és érthető lehet.

Városfejlesztés és városkutatás kategóriában a legmagasabb pontszámot kapott alapszakos dolgozatnak járó Különdíjban részesült Könnyű Emma Karolina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék hallgatója „Fenntartható mobilitás Budapesten - Közautózás mint innovatív városi megoldás elemzése” c. alapszakos szakdolgozatáért.

A dolgozat egy napjainkban nagyon aktuális és újszerű témával foglalkozik. A közautózás kialakulásának, az egyes rendszereknek és működési modelleknek a bemutatása jól felvezeti az aktuális hazai állapotok bemutatását. A további kutatásokba érdemes majd belefűzni a felhasználók véleményét, meglátásait is melyre lehetőséget adhat, ha a hallgató mesterszakon is folytatja kutatását.

Városfejlesztés és városkutatás kategóriában dicséretben részesült Uhljár Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszékének hallgatója „Budapesti Kerékpáros Úthálózat Fejlesztési Lehetősége” c. diplomamunkájáért.

Tértervezés kategória

Tértervezés kategóriában Diplomadíjban részesült Magyarosi Dóra, a Szent István Egyetem Településépítészeti Tanszékének hallgatója „Szentendre - Dunakanyar körút környezetének rehabilitációja” c. mesterszakos diplomamunkájáért.

A dolgozat témaválasztásának aktualitása nem kérdőjelezhető meg, a diplomatervben felvázolt jövőkép, a fő elvek helyesek. Közlekedési, szerkezeti, új funkciók elhelyezésére vonatkozó javaslatai, megoldásai elfogadhatók, előremutatók, a problémák megoldását segítik elő. A diplomaterv környezetalakításának térkompozíciós értéke magas színvonalú, új minőséget hoz létre a javasolt utcaterekkel és azok használatával, valamint a központi csillag térrel. Ezen kiemelkedő színvonalú diplomamunka javaslatainak megvalósulásával enyhülnek a város ezen térségének problémái.

Tértervezés kategóriában dicséretben részesült Illés Eszter Zsófia, a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének hallgatója „Budafok-Tétényi Duna-part és barnamezős területeinek tájvizsgálata” c. alapszakos szakdolgozatáért.

Tértervezés kategóriában dicséretben részesült Varga Melinda, az Óbudai Egyetem Építészmérnöki Intézetének hallgatója „Érd Városközpont Rehabilitáció, CoWorking Kávézóépület” c. diplomamunkájáért.

Területi- és struktúratervezés kategória

Területi- és struktúratervezés kategóriában Diplomadíjban részesült Gimes Kinga, Szent István Egyetem Kert- és szabadtértervezési Tanszékének hallgatója „Dombóvár történeti városközpontjának revitalizációja” c. diplomamunkájáért.

A diplomamunka rendkívül alaposan végiggondolt, kidolgozott munka, mely a vizsgált, saját szempontrendszerének keretén belül megfelelő válaszokat ad a helyben lévő, jelenlegi kihívásokra. Célkitűzése, hogy rendet és egységességet teremtsen egy összetett és heterogén belvárosi szövetben, és hogy megfelelő teret biztosítson a felmerülő lokális térhasználatoknak. A diplomamunka tanúbizonyságot ad arról, hogy a szerző magabiztosan képes végig gondolni településszintű folyamatokat, vizsgálatain keresztül helyénvalóan tud reagálni a különféle városkarakterekre, funkciókra, városi történésekre annak érdekében, hogy elérje korábban felvázolt céljait. Megfelelően kezeli a múlt értékeit és azok megidézését, megfelelő helyeken, jó érzékkel ajánl kortárs beavatkozásokat.

Területi- és struktúratervezés kategóriában dicséretben részesült Sipos Fanni, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékének hallgatója „Budapesti Barnamezős beruházások- A Kőbányai Sörgyárak fejlesztési lehetőségei” c. diplomamunkájáért.

Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategória

Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategóriában Diplomadíjat kapott Varga György, Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszékének hallgatója „Újfajta közterület-használati kihívások Budapest többszintű önkormányzati rendszerében; Fókuszban a segwayek és az elektromos rollerek” c. diplomamunkájáért.

A dolgozat aktuális témát jár körül kellő szakmai megalapozottsággal, tájékozottsággal. Olvasmányos, laikusok számára is jól érthető módon mutatja be mind a segway, mind a roller fejlődését, megosztott szolgáltatások alapjait. Érthetően mutatja be a budapesti önkormányzati rendszer sajátosságait, a rendszerváltást követő közterület-felosztási logikát, annak folyamtát, az elektromos rollerek szabályozási környezetének változásait, a hiányzó rendeletalkotás nehézségeit. Jók a következtetései: az elektromos rollerek más közlekedési módokkal kombinálva az elsősorban egyéni személygépjárművel közlekedők számára is megfelelő alternatívát jelenthetnének, illetve, hogy a közösségi közlekedési eszközökre történő ráhordásban, illetve a kombinált utazásokban is kiemelt szerepük lehetne.

Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategóriában dicséretben részesült Szokolai Flóra, Pécsi Tudományegyetem Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének hallgatója „A kisvárosi zsugorodás és a társadalmi tőke összefüggése Szigetvár példáján” c. alapszakos szakdolgozatáért.

Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategóriában dicséretben részesült Tuza Benedek, Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének hallgatója „Belső-Erzsébetváros társadalmi konfliktusai” c. alapszakos szakdolgozatáért.