< 2024.07 >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Egyéni Hild János-díjazottak 2021


Alföldi György - A magyar városrehabilitációs gyakorlat innovatív előmozdításáért.

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021-ben Hild János-díjat adományoz Alföldi György részére a magyar városrehabilitációs gyakorlat innovatív előmozdításáért.

A díjat Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke Debrecenben adta át a XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencián 2021. október 22-én. 

Alföldi György az urbanisztika elméletének és gyakorlatának egyaránt jelentős hatású, korszakformáló, iskolateremtő egyénisége. Munkásságához köthető a szociális városrehabilitáció és a befektetői partnerségben megvalósuló átfogó városrekonstrukció jógyakorlatainak megvalósítása, amely mintául szolgált és szolgál ma is a városrehabilitációs törekvésekhez. Budapest józsefvárosi működése a kerületfejlesztési koncepciótól a Corvin-negyed és a Magdolna-negyed megújításán keresztül a hátrányos helyzetű lakosság körében megvalósított társadalmi részvételig kiváló példát ad arra, hogy a jól összeállított koncepció hogyan segítheti elő az eredményes sokszereplős, integrált városfejlesztési munkát. A több, merőben eltérő karakterű kerületrész megújítására irányuló társaságvezetői munkája hazánkban ritka példáját adja annak, hogy a tervszerűen, következetesen alkalmazott szakmai eszköztár kedvezőtlen körülmények között is alkalmas lehet a kerület hátrányos helyzetét, alacsony presztízsét gyökeresen megváltoztatni.

Gyakorlati tapasztalataira és elméleti felkészültségére egyaránt alapozó egyetemi tanári és vezetői munkája ígéretes eredményt hozott az urbanista építészképzés területén, és szakmai-közéleti kommunikációs tevékenységével együtt reményeket keltenek a korábbinál jóval céltudatosabb és sikeresebb urbanista képzés és szakmagyakorlás elősegítésére.


Körmendy Imre - A magyar urbanisztikai gondolkodás és párbeszéd előmozdításáért

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021-ben Hild János-díjat adományoz Körmendy Imre részére a magyar urbanisztikai gondolkodás és párbeszéd előmozdításáért.

A díjat Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke a Debrecenben adta át a XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencián 2021. október 22-én. 

Körmendy Imre négy és fél évtizedes gazdag szakmai munkássága során következetesen, alaposan, magas színvonalon végezte munkáját településtervezőként, minisztériumi középvezetőként, oktatóként, valamint kutatóként egyaránt. Munkáját a következetes, kiegyensúlyozott szakmaiság jellemzi, életszerűen reflektál a szakmai kihívásokra. Gazdag életútja során az urbanisztikai szemlélet minden munkájában tetten érhető: konferenciákon tartott előadásai, publikációi, mind alaposak, magas színvonalúak. Kiemelkedő érdeme az urbanisztika szakmai sokszínűségének kibontakoztatása. Munkássága során sokat tett a szakterület részsszakmái közötti párbeszéd erősödéséért, az urbanisztika interdiszciplináris jellegének hazai megerősödéséért. Fontos szerepet tölt be az urbanisztika generációi közötti megértés és együttműködés elmélyítésében.

Körmendy Imre közel félévszázados munkáját az urbanisztika iránti elkötelezettség, a következetes, kiegyensúlyozott szakmaiság jellemezte, a Magyar Urbanisztikai Társaságban több évtizeden keresztül gazdag, sokoldalú, meghatározó közéleti tevékenységet végzett, ebből hat évig elnökként. Körmendy Imre amellett, hogy építész alapvégzettséggel indult neki e szakmának, olyan igazi humanista karakter, aki végső soron mindig az ember, a közösség szempontjából tekint a településre, sőt képes a mindennapi materiális valóságon túl látni.Lados Mihály - Posztumusz az urbanisztikai műhelyépítésért és a hazai "okos város" tudás fejlesztésért végzett áldozatos munkájáért.

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021-ben Posztumusz Hild János-díjat adományoz Lados Mihály részére az urbanisztikai műhelyépítésért és a hazai "okos város" tudás fejlesztésért végzett áldozatos munkájáért.

A díjat Jóna László, a KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályának tudományos munkatársa, Lados Mihány korábbi tanítványa vette át 2021. október 22-én Debrecenben, a XXVII. Országos Urbanisztikai Konferencián Salamin Gézától, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökétől. 

Lados Mihály 1984-ben szerzett közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. 1994-ben a rotterdami Erasmus Egyetem városmenedzsment szakán végez, 1995-ben pedig a közgazdaságtudomány kandidátusa címet szerez. 1986-ban az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének egyik alapítója, 1996-tól igazgatóhelyettese, 2008-2016-ig igazgatója. Nevéhez több mint száztíz közlemény és közel háromszázötven hivatkozás fűződik.

Kutató munkája mellett a Széchenyi István Egyetem nagy formátumú tanára. 1993-tól 2005-ig óraadó a Regionális és Településgazdaságtan Tanszékén, majd 2007-től a Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék egyetemi docense, 2018 óta a tanszék vezetője és az angol nyelvű mesterképzés elindítója, alapító és törzstagja az egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának.

Mindeközben a helyi urbanista közösség karizmatikus tagja és aktív szervezője. 1995-ben belép a Magyar Urbanisztika Társaságba, 2015-től 2017-ig a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet alelnöke, majd elnöke. Közösségszervező, közösségépítő munkája nyomán az országban egyedülálló szakmai nyilvánosság jön létre Győrben, egy urbanisztikai decentrum és pezsgő szakmai közélet.

Kevés ilyen sokoldalú és ezeken a területeken ilyen nagyot alkotó személyisége van az urbanisztika hazai történetének. Halála mindannyiunknak óriási veszteség!