< 2024.06 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

"Oltári Múlt" novemberi szakmai tanulmányútA Magyar Urbanisztikai Társaság Örökséggazdálkodási Tagozata és a Magyar Építőművészek Szövetsége közösen buszos szakmai kirándulásokat szervez. A szakmai utakért az építészkamara kreditpontot biztosít.
A harmadik tanulmányút időpontja: 2022. november 12. szombat

Indulás 8 órakor | Gyülekező 7.30-tólHungária Körút 177., OMV benzinkút előtti lekanyarodó sáv mellől. 

Visszaérkezés: 18 és 19 óra között

Programja: 3 felvidéki, Gömör megyei gótikus templom megismerése

Szakmai vezetőnk: dr. Prokopp Mária professor emeritus művészettörténész

Pelsőc: Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló freskókkal díszített, szamárhátíves ülőfülkékkel kialakított, tekintélyes méretű boltozott, kéthajós templom.

Csetnek: Evangélikus templom, háromhajós bazilika, hatalmas gótikus falfestményekkel, Apokalipszis víziója a Halál győzelmével, “Csetneki Madonna”, Jób és a cethal ábrázolásával.

Gömörrákos: Szentháromság templom egyedülálló gótikus falképekkel, román kori szentéllyel, román kori ablaknyílásokkal, gótikus csúcsíves templombejárattal.

Pelsőc: Templomát a tatárjárás után közvetlenül, tekintélyes méretű, boltozott, kéthajós templommá építette át, amelyet aztán belső és külső falképekkel ékesítettek. A XV. század elején a templom északi falához késő gótikus stílusban a szepesi temetkezési kápolnák mintájára kápolnát emeltek. A kápolnába a tekintélyt sugárzó késő-gótikus bélletes kapun keresztül léphetünk be, odabenn pedig három hármas tagolású, késő gótikus stílusban kialakított ablaknyílást láthatunk, az alsó részen szamárhátíves ülőfülkéket helyeztek el. A temetkezési kápolnában látható Bebek László meglepő épségben fennmaradt sírköve is (a kápolnában másodlagosan helyezték el), aki minden bizonnyal az általunk ismert kápolnát választotta nyughelyéül.

Csetnek: A csetneki háromhajós, bazilikás templom falfelületeit teljesen beborították a freskók. A falképek különböző időszakokban készültek, a 14. század második felétől egészen a 16. század elejéig. A legrégebbi azonosított falképek közt megjelenik az Apokalipszis víziója a Halál győzelmével, valamint az északi mellékhajó falán lévő Krisztológiai ciklus is a korai periódusba tartozik. Itt látható a híres „Csetneki Madonna” ábrázolás. A „Volto Santo” – „Szent Arc” – ikonográfiai formula egyedülálló ábrázolás a gömöri területeken. A jelenet itáliai interpretációja a csodatévő kereszt legendájának, mely Krisztust nyitott szemekkel, fölövezett köntösben, vízszintesen kinyújtott karokkal a kereszt előtt lebegve ábrázolja (Volto Santo legenda). Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a különleges ószövetségi történet, Jób és a cethal ábrázolását sem a templom déli mellékhajójának falán. Ez a jelenet háromszor is megjelenik a csetneki templomban: a már említett falképen, egy dombormű formájában a főoltár menzáján és egy táblaképen az egyik díszes epitáfiumon.

Gömörrákos: A település római katolikus, Szentháromság tiszteletére felszentelt temploma egy 13. század közepén épült kora gótikus egyhajós templomépület, melynek szentélye az eredeti, román kori formájában őrződött meg (román kori ablaknyílásokkal). A templom bejáratát gótikus csúcsív díszíti. A hajó festett famennyezete a 17. század végére datálható. A templom előtt barokk harangtorony áll, fából készült felépítménnyel. A belső terében található falképek, melyek a szentély egészét és közel a hajó teljes északi falát fedik a 14. század második harmadától egészen a 15. század második feléig datálhatóak. Ebben az esetben is kiemelkedő kvalitású itáliai hatású falképekkel találkozhatunk, melynek nagy részét minden bizonnyal a Bebek család képviselőinek donátori tevékenységéhez köthetjük.

Forrás: gotickacesta.sk

Részvételi díj: 15.000,- Ft / fő

Regisztráció: szakmaiut@oltarimult.hu

Információ: +36 20 312 5925

További információ: https://oltarimult.hu/?page_id=84