< 2024.07 >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kiadványaink


A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021-ben megjelent Városok –Tervezés – Ingatlanpiac – Az urbanisztikai aktuális kérdései című tanulmánykötete. 

A kötet ide kattintva online megtekinthető

A kötet ide kattintva elérhető, letölthető.


Elnöki köszöntő

Köszöntöm az olvasót a Magyar Urbanisztikai Társaság nevében. A háromszáz tagot számláló Társa-ság 1966-ban jött létre, s az alapító atyák tizenegy szakmát képviseltek. A tekintélyes múlt és hagyo-mányok mellett a fiatalos lendület és megújulás is ugyanilyen fontos jellemzőnk, amit pl. az is jelez, hogy egyik tagozatunkat, a Fiatal Urbanisták Tagozatát hetven ifjú szakember alkotja. A sokszínű-séget, az interdiszciplináris jelleget sikerült máig megőriznünk, hiszen amellett, hogy számos szer-vezettel működünk együtt, pl. az elnökségben is több szakma képviselőjét megtaláljuk: a geográfus, a tájépítész, az építész és a hazánkban viszonylag friss településmérnök. Meggyőződésem, hogy az interdiszciplinaritásra óhatatlanul szükségünk van akkor, amikor korunk globálisan jelentkező kihí-vásaira keresünk helyi válaszokat. A kézben tartott kötet maga is különböző szakterületről, különböző országokból és tapasztalatokkal érkező szakemberek közös munkája...


ELŐSZÓ

Ez a könyv az 5 évvel ezelőtt készült „A Magyar Urbanisztikai Társaság 45 éve” című
kiadvány javított, bővített, aktualizált változata. Az akkori kiadvány Előszavában az
alábbiakat írtam:
„A 45 nem túlzottan kerek szám, de ennek a könyvnek a megírását már nem lehetett tovább halogatni. Úgy gondoltam, hogy a 24. órában vagyunk. Még közöttünk van néhány „alapító atya”, akik vissza tudnak emlékezni a „hősi időkre”, talán még nem veszett el minden dokumentum és emlék a rendszerváltás, a költözködések és a történelem egyéb viharaiban.
Sajnos tévedtem, nem a 24. hanem a 25. órában vagyunk. E könyv írása – helyesebben szerkesztése - közben rá kellett jönnöm, hogy a felkutatott dokumentumok csak meglehetősen hézagosan tudják bemutatni a MUT első 45 évét; sok anyag elveszett, ami pedig megvan, az sem teljes. Remélem azonban, hogy még így is érzékeltetni lehet, milyen gazdag örökséggel rendelkezünk abban a szellemi műhelyben, amit úgy hívunk, hogy Magyar Urbanisztikai Társaság....