< 2024.06 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság (ESZB)


Az ESZB az egyesület felügyelőbizottsága.

A bizottság tagjai: Csécsi Dávid, Bauer Ádám, Szebeni Dávid, Varga Virág

Az ESZB tölti be a polgári törvénykönyvben nevesített felügyelőbizottság szerepét. Egy elnökből és négy tagból, valamint két póttagból áll, a bizottság elnökét a tagok egyszerű többségi szavazással maguk közül választják. Az ESZB ellenőrzi a társaság alapszabály szerinti működését, a közgyűlés által előírt célkitűzések megvalósítását szolgáló intézkedéseket és programokat, valamint az éves költségvetési gazdálkodást. A bizottság félévente tart ülést, amely nyilvános.

Az ESZB tagjainak bemutatkozása

Csécsi Dávid

Budapesten született 1989-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte alap- és mesterdiplomáját, geográfus szakon, területfejlesztő szakirányon. Geográfus egyetemi tanulmányit 2017-ben fejezte be. 2016 és 2018 között a Budapesti Corvinus Egyetemen regionális és környezeti gazdaságtan tanulmányokat folytatott. 2017-től a Corvinus geopolitika doktori programjában vesz részt.

Már egyetemi évei alatt is elsősorban a városok fejlesztése, építésügyi és társadalmi kérdései foglalkoztatták. Ezek a témák máig elsődleges szakmai érdeklődési körei közé tartoznak. Egyetemi diplomamunkáit Miskolc vasgyári barnamezős területeinek rehabilitációjáról, városi szövetbe integrálásáról, majd a budapesti hajléktalan személyek városi térhasználatáról írta. Hallgatóként 2014-ben a MUT-nál szakmai gyakorlaton vett részt. 2016-ban csapatával megnyerték a Pannonhalma által szervezett hallgatói városfejlesztési versenyt. További szakmai tapasztalatokat szerzett a MUT-nál, valamint a Lechner Tudásközpontban. Jelenleg kutatóként dolgozik, főként Kárpát-medencei kitekintésű, területi-statisztikai jellegű vizsgálatokban, kutatásokban vesz részt. A jövőben még többet szeretne gyakorlati várostervezéssel foglalkozni, illetve elmélyülni a városi fizikai és társadalmi struktúráinak vizsgálatában.

2014-ben részt vett a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Táborában, Celldömölkön. Azóta részt vesz a MUT életében, rendezvényein. 2016-ban részt vett az Európai Tervezés Chartájának magyar nyelvre fordításában. 2017-ben beválasztották az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságba. A MUT 2018. évi Tisztújító Közgyűlésén ismét az ESZB tagjává választották, majd 2020-ban annak elnöke lett. Amennyiben a Tagság ismét megtiszteli bizalmával, az ESZB tagjaként továbbra is városfejlesztési és közgazdasági szaktudásával szeretne hozzájárulni a Társaság életéhez, működéséhez.

 

Bauer Ádám

Felsőfokú tanulmányaim BSc szinten az ELTE Földrajz szakán terület- és településfejlesztő szakirányon, míg MSc szinten a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális- és Környezeti Gazdaságtan szakán folytattam. Már MSc tanulmányaim alatt részt vettem különböző diákoknak meghirdetett kutatásokban, tervmunkákban a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont szervezésében, majd 2019-től 2021-ig a cég munkatársaként dolgoztam. Ezzel párhuzamosan a Corvinus Egyetemen zajló Budapest Versenyképességét kutató projektben is dolgoztam. Harmadmagammal bejutottam a 2020-as OTDK-ra barnamező revitalizáció témakörben. Jelenleg doktori tanulmányaimat végzem a Budapesti Corvinus Egyetemen a fenntartható fejlődés megjelenése a hazai településtervezésben témakörben. Emellett 2021 októberétől az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ projektvezetőjeként dolgozom a hazai aktív turizmus fejlesztési irányainak kijelölésén. Feladatom nagyrészét a stratégiai tervezés, a hosszútávú fejlesztési tervek készítése és projektek szakmai véleményezése teszik ki.

 


Szebeni Dávid

Szebeni Dávid, az Enrawell csoport alapítója és stratégiai igazgatója, aki 13 év tapasztalattal rendelkezik szakpolitikai elemzés, tanácsadás, stratégiaalkotás és fejlesztési projektek terén.

Hat évig az önkormányzati tulajdonú Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. Cegléd Város Önkormányzata érdekében számos ingatlanpiaci tranzakció és fejlesztési projekt lebonyolításában felelős vezetőként közreműködött. Az ilyen irányú projektek magukban foglalják: a stratégiai jellegű közlekedési beruházásokat és ipari ingatlanfejlesztéseket, közterület- és épületfelújításokat, ipari, gazdasági és lakóingatlanok eladását valamint vételét. Az általa vezetett csapat egy projektje a MUT-ICOMOS Köztérmegújítási Nívódíját nyerte el.

A 2014-20-as időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjainak egyik stratégiai tervezőjeként dolgozott. Önkormányzati cég tisztségviselőjeként, az Országgyűlés Hivatala és minisztérium munkatársaként a közszféra speciális igényeinek terén is tapasztalatokat szerzett.  Korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen gazdaságpolitikai témák óraadója, illetve kutatásvezetője. A Településfejlesztési Szövetség elnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitika és Fejlesztéspolitika szakosztályainak vezetőségi tagja. A politikai kommunikációs felkészítést nyújtó Political Excellence alapítója.

Rendszeres médiaszereplő gazdasági témákban.


Varga Virág

Varga Virág vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Doktori Iskola Geopolitika és Fenntartható Fejlődés programjának doktorandusza.

Tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem, 2016-ban diplomáztam Gazdálkodási és Menedzsment BA szakon, majd 2018-ban Regionális és környezeti gazdaságtan MA oklevelet szereztem. Doktori munkásságom mellett két éve levelező tagozaton folytatok Pszichológia BA tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetemen.

Szakmai életutam közigazgatás-beli tapasztalattal indult, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Városépítési Főosztályán dolgoztam terület és településfejlesztési ügyintézőként. Ezt követően a Budapest Metropolisztérség Versenyképességi Stratégia projekt keretében, mint tudományos segédmunkatárs kerültem a Budapesti Corvinus Egyetem alkalmazásába 2018-2021 között, jelenleg pedig az Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékén tanársegédi pozícióban dolgozom, fő profilomként az Urbanisztika és területi tervezés, valamint a Városgazdaságtan és városszociológia tárgy oktatását megjelölve.

A Magyar Urbanisztikai Társasághoz doktori tanulmányaim megkezdésével párhuzamban, 2018-ban csatlakoztam, ez év óta rendszeres résztvevője és előadója vagyok a MUT által szervezett Országos Urbanisztikai Konferenciáknak, illetve bekapcsolódtam a FUT fókuszának újraalkotási folyamatába is.

Úgy vélem, a Magyar Urbanisztikai Társaság számvizsgáló bizottságának alapvető gazdasági végzettségem, analitikus gondolkodásmódom, valamint megbízható, precíz személyiségem okán lehetnék alkalmas tagja.